שירות eSignal  הנו עדכון תמידי בזמן אמת של שוקי הון בעולם באמצעות האינטרנט. במידע ניתן לצפות כפי שהוא, להפוך לגרפים ולנתח. כל זאת בהתאם לצורכי המשתמש.

התוכנה מאפשרת לקבל נתונים מחו"ל ב DELAY כאשר ניתן לקבל את אותם נתונים בזמן אמת ו/או LEVEL 2  לאחר תשלום תמלוגים לבורסות השונות.

המידע הזמין הנו מבורסות אמריקאיות, אירופאיות והמזרח הרחוק. המידע כולל מניות, אופציות, מדדים, סחורות, שערי מט"ח ועוד. נתונים נרחבים על רביות בחו"ל על מגוון מטבעות,

נקודות פורוורד  לתקופות עד שנה לכל מטבע ,שערים מצטלבים (שערי  ספוט).

 

התוכנה כוללת מערכת ניתוח גרפי תוך יומי והיסטורי מבין המתקדמים בעולם.
ראה דוגמה לעיל (מיקרוסופט).

 

התוכנה יכולה לספק:

נתונים פיננסיים כלליים  כגון רווח תקופתי ותשואות לתקופות שונות לכל ניירות הערך.
רשימת העסקאות היומית לכל נייר ערך כולל מידע היסטורי
גרף יומי ותקופתי לפי בחירה לכל נייר ערך.
מגוון ניתוחים טכניים כגון :ממוצעים,  RSI ועוד.
  מידע LEVEL 2 ביקושים והיצעים של עושי השוק הגדולים.
 יצוא חלון ורשימת עסקאות לEXCELכולל יצוא בזמן אמת.
הרצת מספר פסי נוע המכילים סוגים שונים של מידע.
ממשק משתמש נוח לעריכת רשימות פרטיות.
חלונות מובנים של זירות מסחר שונות. בחירת צבעים לכל חלון בנפרד.
חדשות מהמקורות המובילים בעולם.
מערכת התראות אישיות.
פרטים על פעילות החברות הנסחרות ועיסוקן.
מנגנון עזרה מפורט ונח לשימוש.
שדות מחושבים והסטורים לבחירה.
אפשרות להכניס במסך האקטיבי, אתר אינטרנט ניבחר.
מחשבונים המאפשרים סימולציה ושינוי פרמטרים.
ניהול תיק מניות אישי

 

 

לפרטים נוספים:
 03-5177123
info@a-online.co.il


 

 

כל הזכויות שמורות לאי אונליין קפיטל ©